vbk-logoHeaderEAkleiner

14 Mrt

Sinode
Vergadering -
Welkom

 23 Mrt

 VBK Stigtersdag
1895

4-6 Sep

Vrouekamp
in die Vrystaat
- Marietjie Ackerman

12 Sep

Sinode
Vergadering -
Welkom

9 - 11 Okt

Mannekamp
in die Vrystaat
- Prof. Johan Malan

31 Des

Oujaars Dienste

 

 

 

 

Heiligmaking1aR70   Heiligmaking  God se oproep tot 地 lewe van vervulling - Johan Malan

Ons is almal op 地 reis na die ewigheid. Die pad wat ons loop is besaai met versoekings. Om heilig te leef is 地 uitdaging. Dit kom nie maklik nie en dit gebeur nie vanself nie. Tog roep die Here alle gelowiges op tot heiligmaking. Hoe doen 地 mens dit?

 Deur die krag van die Heilige Gees is dit moontlik om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag en die wil van God te doen. Hierdie boek oor heiligmaking wys jou hoe. Dit bespreek al die verskillende aspekte van heiligheid sodat die gelowige toegerus kan word om dit uit te voer. Die Here wil jou heilig en toerus om 地 lewe van vervulling te lei.
7FeesteBoekR70   Johan Malan se boek Die Sewe Feeste wat deur Lux Verbi gepubliseer is, handel oor die groot feeste in Levtikus 23. Hierdie feeste is ingestel om Israel voor te berei op die koms van die Messias, en is daarom met die oog op die Nuwe Testament van besondere profetiese betekenis.

Die eerste drie feeste is tydens die kruisiging, dood en opstanding van die Here Jesus vervul, terwyl die Pinksterfees kort daarna vervul is deur die uitュstorting van die Heilige Gees. Die laaste drie feeste, wat deur die Loofhutteュュfees afgesluit word, sal tydens die wederkoms van Christus vervul word.

Gelowiges wat 地 goeie kennis van die feeste het, geniet die voordeel van
地 duideliker begrip van die Nuwe-Testamentiese betekenis daarvan, en sal gevolglik ook beter voorbereid wees op die finale vervulling daarvan.

 

Jesus Christus-ProfMalanBoekaR70   Jesus Christus en ons lewe in Hom bevat 地 breedvoerige beskrywing oor wie die Here Jesus is, wat Hy vir die verlossing van sondaars gedoen het, en hoedat Hy ons deur die Heilige Gees in staat stel om 地 hor peil van geestelikheid te handhaaf. Die vervulling van Messiaanse profesie oor die koms van Christus is nie net vir die volk Israel van belang nie, maar ook vir alle mense (Hand. 1:8; 4:12). Sy wederkoms as Bruideュgom van die ware kerk, Regter van die ongeredde w靡eld en Koning van die konings, sal net so letterlik plaasvind.

Ons leef in 地 tyd van toenemende dwalings oor Jesus se Godheid, liggaamlike opstanュding uit die dood, hemelvaart en wederュkoms, asook die integriteit van sy Woord.

Dit is van groot belang dat ons duidelikheid oor di basiese feite sal verkry. Ds. Anton Bosch (tans in die VSA) s die volgende in sy resensie van Jesus Christus en ons lewe in Hom: 泥ie boek gee 地 gebalanseerde en volledige oorsig van wie Jesus werklik is en wat Hy deur sy werk op aarde bereik het. Prof. Malan lig al die belangrike fasette van die lewe en werke van Jesus Christus toe. Niemand wat hierdie boek gelees het, sal die ware Jesus verュwar met enige van die valse Jesusse wat uitvindsels van mense is nie.

In hierdie boek word die Bybel as die foutlose en genspireerde Woord van God eerbiedig. Alle stellings oor Jesus Christus en sy unieke leer van verュlosュsing word slegs op gesag van die Skrif gemaak. 摘n julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. ... As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees (Joh. 8:32, 36).

Verryk u geestelike lewe deur die lees van hierdie boek. Stel u geloofsュoortuigings op 地 vaste grondslag en dien die Here van harte in hierdie
laat stadium van die kerkbedeling (1 Kor. 15:57-58). Elke Christen moet daarna streef om deur Jesus Christus as 地 getroue getuie bevind te word.

Al hierdie boeke deur Johan Malan

Die boeke kan bestel word by:
Marius Wolfaardt - KONTAK

Other Websites

For more articles, books, audiosermons etc... visit the following websites:

JustAfricaMission-LOGO - klein Logo_3        Minorah        Yahweh_is_King_Logo_1
www.jam.org.za www.justbyChrist.co.za www.bibleguidance.co.za www.gratiasalvi.com