vbk-logoHeaderEAkleiner

Die volgende preke kan afgelaai word in MP3 formaat:
(Die nuutste preke sal altyd onder aan die lys bygevoeg wees in groen)

Prof. Johan Malan: Ds. Hannes Delport: Ds. Marius Wolfaardt:
Die skrif is aan die muur (47:33)
8 Karaktertrekke van 'n Christelike
Het jy 'n persoonlike belydenis
Nuwe wereldorde (53:39)
Instelling 1 (32:04)
waarvoor jy staan? (1:00:18)
Jerusalem (56:11)
8 Karaktertrekke van 'n
Die Huwelik (1:14:52)
Betekenis van Jesus as Verlosser,
Christen 2 (37:54) Oorsake van
Advokaat & Regter (42:15)
Ankertoue teen wegdrywe (40:20)
Teruggevallenheid (47:16)
Die smal en die bree weg (43:33)
Arend vs. Hoender (31:46) Hulle het die geheim ontdek (55:41)

As God sat word (37:17)
5 Tekens van Geestelike
God se Liefde en Genade - 1 (22:39)
Beginsels van Gebed 1 (29:27)
Volwassenheid (1:18:12)
God se Liefde en Genade - 2 (22:42) Beginsels van Gebed 2 (40:37) 7 Verlieste en Winste in Paulus
God se Liefde en Genade - 3 (20:49) Beginsels vir Funksionering (41:49)
se lewe (1:11:22)
Die Wegraping: Beloon of Bedroef (41:31) Geen Selfbeheersing (42:22)
Die Salige Hoop (19:05) Sekerheid van Oorwinning (41:26) Gelykenis van die saaier (38:17)
Redes vir die Wegraping (16:45) Sonde van Murmurering (41:32) 'n Vleeslike Christen (50:15)
Heiligmaking en die Wederkoms (24:02) Die Teenwoordigheid van Jesus 'n Geestelike Christen (40:13)
Christus (29:45)  Die geslote tuin (32:57)

Gaan in (31:17)
Ds. James Leyden  'n Getuienis Lewe (46:14) Die laaste uitnodiging (49:30)
Johannes 19:23 (27:47) Is jy 'n Vleeslike Christen? (39:19)   Christelike volmaaktheid (51:33)

'n Suksesvolle Christelike Lewe:  Psalm 1 (55:59)
Ds. Leon Redelinghuys
Begin reg - Bekering Deel 1 (32:00)  Bekering (43:47)
 Belydenis (29:05) Daniel 'n Voorbeeld Deel 2 (39:25)  Die Getroue dienaar (1:19:18)
 Hoekom kom ons nie vry nie? (31:30) Beoordeling van Waarheid (36:00)  Die lewe wat ons moet leef en die
 lewe wat ons leef
(1:00:28)
 Genesing (45:48) Geestelike Bakens (41:21)  Effektiewe Bedienning in Persoonlike werk (52:00)
Geesvervulling 1 (34:44)  Die gewete: straf of geskenk? (1:00:35)
 Ludwig Gerstner Geesvervulling 2 (35:07)  Leer om op te kyk (39:34)
 Dit kos 'n prys (43:48) Geloof vs Omstandighede (35:22) Lot en die verloop van sy lewe (49:12)
 Drie geestelike jukke (46:14) Die Hart van die Mens 1 (40:35)  Om die werk van herbou te betree (1:03:22)
 Bruilof van die Lam (41:59) Die Hart van die Mens 2 (46:04)  Om Sy Naam ontwil (58:55)
Geestelike Offers (51:17)
Ontroue dienskneg (54:23)
'n Welgevalle aan waarheid in die binneste (34:09) Die Bergpredikasie: 5 Wapens om op oorwinning te leef (28:56)
Suiwering (45:14) Bergpredikasie Inleiding (34:09) Die huwelik moordenaars (1:02:20)
Wie kan bestaan? (1:00:50)
Bergpredikasie 1 (37:08) Hooglied 1 (53:59)
'n Nalatenskap (52:50)
Bergpredikasie 2 (31:30) Hooglied 2 (51:52)
Net 'n osdrywersstok (35:16)
Bergpredikasie 3 (39:24) Hooglied 3 (57:21)
Nette (42:16)
Bergpredikasie 4 (40:01) Is jy gelukkig? (53:17)
Teen U alleen het ek gesondig (38:38)
Bergpredikasie 5 (26:07) Jabes se gebed (34:47)
U is regverdig (33:13)
Bergpredikasie 6 (41:50) Psalm 23 (36:40)
Voorbeeld van die arend (37:48)
Bergpredikasie 7 (38:18) Sewe tipes mense (42:32)
Die profetiese woord (51:41)

Watter tipe mens gebruik God? (55:44)
'n Keuse (47:47)
Hoe om te herstel (51:03)
Stryd teenoor roeping (57:34)
Is daar 'n ander gees in ons? (46:42)
Wanneer jy nie met sonde wil breek nie (54:21)
Vernuwing (59:08)
Jakob by die kruis 1 (47:37) Wanneer Jesus opdaag (41:01)
Jakob by die kruis 2 (46:14)

Literature

Books Tracts
boekies2

There's a selection of books on various subjects such as
salvation / rebirth, spiritual growth, sanctification,
Christ's return, Bible study and more. These books can
be used for personal study and also Bible study groups.

{READ MORE}
______________________________

Ons het 'n verskeidenheid van boeke wat handel oor
redding / wedergeboorte, geestelike groei, heiligmaking,
die wederkoms, Bybelstudie en nog meer.  Daar is boeke
vir persoonlike studie, en ook vir Bybelstudie groepe.

{LEES MEER}

      lighuis

There's a big selection of Evangelical tracts
available in many different languages.

If you need tracts for your outreaches please
contact us.
_________________________

Daar is 'n groot verskeidenheid Evangeliese
traktaatjies,
in meeste tale beskikbaar. Ook
Johannes Evangelies
met stappe voor in wat
verduidelik hoe om gered te word,
in verskeie
tale.


As u traktaatjies benodig om mee uit te reik,
kontak ons
,
ons pos dit so gou moontlik na u.